L-leusiini

L-leusiini on haaraketjuinen aminohappo, jonka toiminta perustuu antikatabolisuuteen eli aineenvaihdunnan stimuloimiseen. Antikatabolisuudella vältetään energian siirtyminen esimerkiksi lihaksista, jolloin lihastreenistä saadaan kaikki hyöty irti. L-leusiinin onkin todettu kohtuullisesti estävän ylikuntoa sekä lihasten purkautumista treenin jälkeen.

Felyynialaniinin, l-leusiinin sekä proteiinien on todettu tutkimuksissa estävän soluhengitystä ja parantavan rasvakoostumusta kehossa. Muutokset ovat kuitenkin olleet hyvin henkilökohtaisia. Joillakin testatuista arvot ovat vaihdelleet vain hädintuskin huomattaviin, kun toisilla arvot ovat l-leusiinen nauttimisen jälkeen parantuneet huomattavasti.

Leusiini on elimistölle välttämätön aminohappo

L-leusiini ei todennäköisesti myöskään estä muita haaraketjuisia aminohappoja toimimasta verenkierrossa. On myös hyvä muistaa että ravintolisän lisäksi L-leusiini on kysi kahdestakymmenestä geneettisen koodiston aminohaposta. Täten se on välttämätön ihmisen elimistön toiminnan kannalta. Tämän aminohapon puute voi myös aiheuttaa hypoglekemiaa, joka saattaa elimistön tilaan, jolloin lihasten muodostuminen hidastuu huomattavasti. Mikäli ainetta nauttii liikaa, voi vastapainoksi ottaa B6- vitamiinia, joka vilkastuttaa aineenvaihduntaa ja tasaa l-leusiinin vaikutuksia.

Leusiini kasvattaa suosiotaan

L-leusiini on ollut jo muutaman vuoden saatavilla, ja sitä nautitaankin nykyään ennen treeniä sekoitettuna esimerkiksi juomaan. Jotkut vetävät jopa lusikallisen leusiinijauhetta suoraan suuhun ja nestettä perään. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä leusiini on hyvin hiutaleista ja hienojakoista, joten hengenahdistuksen välttämiseksi kannattaakin sekoittaa jauhe juomaan. Monet pitävät leusiinia myös huomattavasti glutamiinia parempana ja tehokkaampana palautusmistuotteena. Halvemman hintansa vuoksi leusiini onkin saavuttamassa suurta suosiota kehonrakentajien keskuudessa.

Leusiini sopii sekä voimharjoitteluun että kestävyyssuorituksiin

L-leusiini sopii sekä voimaharjoitteluun että kestävyyssuorituksiin. Erityisesti lihaksen kyky käyttää ainetta energiana suorituksen aikana tuottaa huomattavia tuloksia, sillä lihaskudoksen parempi ja nopeutunut rakentuminen sekä insuliinintuotannon nopeutuminen nopeuttavat ja parantavat haluttuja tuloksia. Harjoitusteho lisääntyykin mukavasti ja ainetta voi käyttää myös dieettien aikana jolloin se ehkäisee lihaskudoksen häviämistä.

Pidä annostus oikeana tulosten saavuttamiseksi

Yleisin annostus on 10 grammaa noin kolme varttia ennen treenin alkua. L-leusiinia kannattaa nauttia myös viiden gramman verran neljä kertaa vuorokaudessa. Sopivan annostuksen voi laskea myös elokilojen perusteella, 40mg/kg. Tämä on normaalin ihmisen annos. Urheilijat ja kehonrakentajat saattavat tarvita suuremman annostuksen. Sekoitettuna nesteeseen tai palautusjuomaan leusiini parantaa erityisesti insuliinin eritystä. 250 grammaa leusiinia maksaa noin 15-20 euroa.

L-leusiini on yksi haaraketjuisista aminohapoista. Sen väitetään toimivan antikatabolisesti, eli estävän lihaksen purkamista, sekä estävän ylikuntoa. Käytännössä tämä näkyisi lisääntyneenä voimana sekä lihasmassana. Tämä näyttäisi olevan ainakin jossain määrin totta. Kolmessa tutkimuksessa on todettu l-leusiinin sekä proteiinin, l-leusiinin sekä felyynialaniinin sekä pelkän l-leusiinin jossain määrin parantaneen kehon koostumusta (rasva – lihas suhdetta) placeboryhmään verrattuna. Muutokset ovat vaihdelleet varsin vakuuttavista tuskin mitattavissa oleviin. Yksi tutkimus oli tehty rotilla.[1-4] L-leusiini on yksi haaraketjuisista aminohapoista, joiden on todettu olevan hyödyllisiä urheilijoilla.

Näyttäisi myös siltä, että pelkän leusiinin nauttiminen ei suinkaan ”ime” muita (haaraketjuisia) aminohappoja verenkierrosta [1].

L-leusiinin pitäisi myös ehkäistä ylikuntoa sekä suojata lihasta rasitukselta etenkin dieetillä. L-leucine on turvallinen käyttää ja sopii kaikille kuntoilijoille ja kilpaurheilijoille.

Jätä kommentti