L-glutamiini

Glutamiini on luonnollinen ainesosa, jota esiintyy elimistöissämme. Se on yksi tunnetuimmista aminohapoista. Ainetta käytetäänkin aktiivisesti niin urheijoiden kuin kehonrakentajienkin parissa. Sen hyötyjä ovat parantunut aineenvaihdunta, kasvuhormonien tuotannon määrän nousu elimistössä sekä huomattavasti nopeutunut palautuminen urheilusuorituksen jälkeen. Glutamiinin huonoina puolina voidaan pitää sen kalleutta. Elimistö tarvitsee sitä kohtuullisen paljon jotta siitä olisi hyötyä, ja koska se ei ole yhtä suosittu kuin esimerkiksi kreatiini, on sen hinta pysynyt verrattain korkeana. Tämän vuoksi monet urheilijat ovatkin tuominneet aineen humpuukiksi, mutta oikealla annoksella voidaan tuloksia saavuttaa.

Glutamiinin hyödyt ja haitat

Koska glutamiini on yksi kahdestakymmenestä yleisimmästä aminohaposta, elimistö tuottaa sitä myös itse. Määrä ovatkin huikeita, sillä elimistön oma glutamiinintuotanto on jopa yli 100 grammaa vuorokaudessa! Vaikka selvää haittaa ei tämän ravintolisän nauttimisesta ole, on sen annostusmääristä kiistelty jo pitkään. Pienellä annoksilla tämä ravintolisä ei toimi, mutta sen kalleutensa vuoksi moni ei ole valmis ostamaan glutamiinia niin suuria määriä ja käyttämään sitä päivittäin useita kymmeniä grammoja, jotta selviä vaikutuksia olisi havaittavissa. Moni myös sortuu nauttimaan tätä ainetta suurina määrinä suunkautta, mutta tutkimukset ovat osoittaneet että suun kautta suurina määrinä nautittona elimistö pystyy glutamiinia hyödyntämään vain murto-osan. Paras tapa pumpata itseensä glutamiinia onkin nauttia sitä läpi valveillaoloajan pieninä annoksina. Vaikutukset näkyvätkin vain hetkellisesti.
Katabolian estyminen sekä oman kehon luonnollinen hormonitoiminnan lisääntyminen ja kasvuhormonimäärän kasvu ovat toivottuja vaikutuksia joita glutamiinin avulla myös saadaan. Elimistön glutamiiniarvojen raju heitteleminen ei myöskään ole treenille ja tuloksille hyväksi, sillä aine vaikuttaa suolistoon sekä lihaksiin joissa se estää kehoa “syömästä” ja kuluttamasta omia lihaksia. Lihaskudoksen vähentyminen alkaakin välittömästi elimistön glutamiiniarvojen alkaessa laskea.

Glutamiinia joutuu nauttimaan paljon

Toivottuja tuloksia halutaan ravintolisän avulla jopa niin paljon, että monet kehonrakentajat piikittävät sitä itseensä. Tämä ei ole suositeltavaa, ja paras tulos saavutetaankin, kun aineen annetaan liueta ja imeytyä kielen alla. Koska glutamiinin vaikutus laskee kohtuullisen nopeasti, kannattaa ainetta nauttia pieninä annoksina useita kertoja päivässä sekä 15-20 grammaa ennen treeniä. Sopiva pieni annostus esimerkiksi treenin jälkeen on 5-10 grammaa.

Glutamiini on hyvä lisä kehonrakentajalle ja liikkujalle

Glutamiinilla on lukuisia hyviä etuja. Näitä ovat mm. happo-emästasapainon ylläpito, immuniteetin sekä haavojen nopeutunut paraneminen, lihaskudoksen pysyminen. Glutamiinia täytyy kuitenkin nauttia hurjiakin määriä, jotta odotettuja etuja saavutetaan. Puoli kiloa glutamiinia maksaa noin 15-20 euroa, joten aivan halpaa tämä lysti ei ole. Päätä itse, tarvitsetko elimistöllesi hienosäätöä. Kaikkein eniten tästä hyötyvätkin kehonrakentajat, fitness-kuntoilijat ja urheilua tosissaan harrastavat.

L-Glutamiini L-glutamiini on epästabiili, yksi 20 yleisimmästä aminohaposta. Epästabiliutensa vuoksi se on imeytetty glutamiinipeptidivalmisteisiin. Tällä aminohapolla on huima vaikutus erityisesti ihmisen keskushermostossa, ja sitä suositellaankin iäkkäämmile ihmisille käytettäväksi. Ehkä yleisemmin glutamiini on kuitenkin tunnettu urheilijoiden ja kehonrakentajien parissa. Sen positiivisia vaikutuksia ovat kasvuhormonitoiminnan tehostuminen, nopeampi kehon palautumienn rankan treenin jälkeen sekä kehon immuniteettitoiminnan huomattava tehostuminen. L-glutamiinin hyödyt Urheilijan suurin syy käyttää l-glutamiinia on sen kehon palautumista nopeuttava vaikutus. Urheillessa keho kuluttaa huomattavia määriä elimistön omasta glutamiinivarastosta, ja heti suorituksen jälkeen glutamiinivalmistetta nautittaessa keho ei joudu ottamaan glutamiinia lihaksista. Lihaskato treenin jälkeen on mahdollista jopa estää kokonaan säännöllisellä glutamiinin nauttimisella heti suorituksen jälkeen. Mikäli valmisteita ei nauti, häviää osa varsinkin lihasharjoitusten tuloksista, kun elimistö ottaa puuttuvan glutamiinin omista lihaksista niitä samalla surkastuttaen.

Toimiiko l-glutamiini?

Tutkimustulokset ovat kuitenkin hieman ristiriitaisia, sillä osa tutkimuksista ei löytänyt mainittavaa vaikutusta lisävalmisteiden nauttimisella voimatasapainon tai lihasmäärän normalisoitumisen suhteen. Osassa tutkimuksista kehoa suojaavaa vaikutusta ei ole myöskään pystytty todentamaan. Tämä saattaa tosin liittyä huonoihin glutamiinivalmisteisiin, sillä epästabiliudensa takia halvat tuotteet eivät pysty siirtämään glutamiinin positiivisia vaikutuksia elimistön käytettäväksi.
Proteiinisynteesin stimuloivana tämä aminohappo on urheilijalle yksi tärkeimmistä, vaikka muidenkin aminohappojen vaikutuksia ei tule väheksyä.
Yksi glutamiin tehoa kyseenalaista seikka on se, että elimistö tuottaa vuorokauden aikana itse jopa 140 grammaa glutamiinia joten pienten, muutamien kymmenien grammojen nauttiminen päivittäin on hyödyllisyyden kannalta kyseenalaista. Yleisesti ottaen glutamiinivalmisteet ovat hyvin kalliita, joten tuotetta ovat perinteisesti käyttäneet lähinnä todelliset salilla hifistelijät.
Kaikesta aineeseen liittyvästä hypetyksestä huolimatta glutamiini on normaali lisäravinne muiden joukossa. Se ei tee ihmeitä keholle, mutta antaa pientä lisäapua katabolian torjumiseen sekä nostaa hetkellisesti kasvuhormonitasoja.

Kuinka paljon glutamiinia tulisi nauttia?

Tutkitustu paras tapa nauttia glutamiinia on pienissä annoksissa useita kertoja vuorokaudessa. Elimistö hylkii suuria, suun kautta otettuja annoksia joten hyväksi havaitta annosmäärä on 5 grammaa 4-5 kertaa päivässä. Kehonrakentajat ja lihastreeniä tekevät nauttivat lisäksi 5-10 grammaa glutamiinia ennen ja jälkeen harjoittelun. Tosiurheilijat saattavat myös nauttia glutamiininsa piikittämälle sen itseensä, mutta tätä ei suositella vaikeasti toteutettavan hygienian, kosmeettisten haittojen sekä verisuonien surkastumisten takia. Glutamiinia voi myös kokeilla imeyttää kielen alla, jossa verisuonet ovat hyvin lähellä limakalvoja.
L-glutamiinia voi suositella varauksella, mikäli lompakossa on ylimääräistä rahaa, sillä kilohinnaltaan tuote on lähes yhtä arvokasta kuin kulta. Pientä lisäetua treeniin se toki tuo, mutta ei välttämättä käytetyn rahan arvoisesti.

L-glutamiilla väitetään olevan paljon positiivisia vaikutuksia kuten [1]kasvuhormoonitasojen nousu, parantunut immuniteetti ja ennen kaikkea nopeampi palautuminen kovasta harjoittelusta.

Ylimääräisen glutamiinin väitetään nopeuttavan palautumista koska ”tehokas rasituksesta palautuminen vaatii paljon glutamiinia”. ”Jos glutamiinin menetystä ei korvata muuten, ottaa elimistö tarvitsemansa glutamiinin purkamalla lihaskudosta.” Mikäli siis nauttimalla ylimääräistä glutamiinia varmistetaan, että sitä on jatkuvasti saatavilla, saattaa lihasten purkaminen harjoituksen jälkeen olla vähäisempää.

Todennäköisesti edistää [2] glykogeenivarastojen täydentymistä sekä vaikuttaa proteiinien purkuun lihaksista. Toimii nopeasti jakautuvien solujen polttoaineena (suolisto). Elimistössä glutamiini vaikuttaa merkittävästi uusien proteiinien muodostumiseen. Merkittävin yksittäinen aminohappo. Lisäravinteena nautitun L-glutamiinin todellinen merkitys sekä käyttömäärät ja annostelutapa vaativat vielä lisätutkimuksia. Myöskin se, miten glutamiini vaikuttaisi on epäselvää. Glutamiinin puutos voi vaikeuttaa lihaksien kasvua ja toimintaa, mutta tämä ei todista, että suun kautta nautitusta lisäglutamiinista olisi mitään hyöytyä. Suun kautta nautitut suuret kerta annokset eivät näytä imeytyvän tehokkaasti (voidaan imeyttää myös suoraa kielen alta). Toisaalta keho itse tuottaa suuren määrän glutamiinia ( 40-120g/päivä), joten hyvin pienen päiväannoksen todellinen hyöty on kyseenalainen.

Muutamassa tutkimuksessa [3] glutamiinilla ei ole todettu olevan vaikutusta lihaksen määrän tai voimatasojen kasvuun. Glutamiinin ei myöskään havaittu suojaavan kehoa rasituksen aiheuttamilta vahingoilta [4] Eräässä tutkimuksessa kovan rasituksen aiheuttamat tulehdukset lihaksissa vähenivät glutamiiin nauttimisen myötä. [5]

Toimiiko glutamiini? Kyllä, jotenkin. Kun sitä nautitaan suun kautta, sillä on monenlaisia vaikutuksia kehossa. Onko siitä hyöytä urheilijoille? Meidän löytämien tutkimuksien mukaan parhaimillaankin marginaalista. Ainoat positiiviset vaikutukset jotka tutkimuksissa on todettu, ovat tulehduksien määrän väheneminen ja veriplasman kasvuhormonitasojen hetkellinen pieni nousu. Tämä ei kuitenkaan vielä sano, että glutamiinilla olisi positiivinen vaikutus urheilusuoritukseen tai palautumiseen. Luultavasti kannattaa syödä tavallista heraproteiinia glutamiinin sijaan.

Annostus

L-glutamiinin käytöstä on esitetty monenlaisia käsityksiä. mm 2-5 g kerta-annos 1-4 kertaa päivässä. Suun kautta nautitut suuret kerta annokset eivät näytä imeytyvän tehokkaasti (voidaan imeyttää myös suoraa kielen alta). Toisaalta keho itse tuottaa suuren määrän glutamiinia ( 40-120g/päivä), joten hyvin pienen päiväannoksen todellinen hyöty on kyseenalainen. Kokeita on tehty myös suonensisäisesti jolloin suurilla annoksilla (20-40g) on päästy suotuisiin tuloksiin.

Me suosittelisimme ottamaan ainakin 5g neljä kertaa päivässä.

Jätä kommentti