CLA – konjugoitu-linolihappo

CLA on lyhennys aineen englanninkielisestä nimestä conjugated linolic acid, joka on suomeksi konjugoitu linolihappo. CLA on monityydyttämätön rasvahappo, ja sana konjugoitu viittaa rasvahapon kemiallisen rakenteeseen: CLA-rasvahapossa olevien kahden kaksoissidoksen välissä on vain yksi hiiliatomi, kun yleensä rasvahapon kaksoissidoksen välissä on kaksi hiiliatomia.

CLA:ta on rasvaisissa maitotuotteissa ja naudanlihassa. Länsimaissa CLA:n saanti ravinnosta on keskimäärin 100–400 mg päivässä. CLA:n esiintyminen maidossa ja lihassa on tiedetty vuosikymmeniä, mutta vasta 1980-luvulla lääketieteen ja ravitsemustieteen tutkijat kiinnostuivat aineesta. Tällöin eläimillä tehdyissä syöpätutkimuksissa todettiin sattumalta, että naudanlihan sisältämä CLA ehkäisi syövän kehittymistä hiirille.

Ravintolisien sisältämä CLA eroaa luonnossa esiintyvästä CLA:sta. Ravintolisien CLA on kemiallinen seos, joka sisältää luonnossa esiintyvän CLA:n lisäksi CLA:n synteettisiä johdoksia. Luonnossa esiintyvällä CLA:lla ja ravintolisien sisältämillä CLA-seoksilla voi olla erilaiset vaikutukset. Useimmat tutkimukset on tehty ravintolisien sisältämillä CLA-seoksilla.

CLAta käytetään lähinnä koska sen uskotaan nopeuttavan rasvanpalamista ja suojaavaan lihasta dietillä.

Eläimillä suuret annokset CLA:ta vähentävät kehon rasvakudosta ja lisäävät lihaskudoksen määrää. [1] Sama vaikutus on todettu myös ihmisissä. [2] CLAn todettiin vähentäneen rasvakudoksenmäärään plaseboryhmään verrattuna 12 viikon ajalla. Koehenkilöt olivat terveitä henkilöitä, jotka harjoittelivat kuntosalilla 3 kertaa viikossa 90 minuutin ajan. Tämä vaikutus on ainoastaan rasvanmäärää vähentävä, ei kokonaispainoa. Vaikutusta on havaittavissa lähinnä terveissä, urheilua harjoittavissa ihmisissä. Näiden tutkimuksien koehenkilöiden diettiä ei kontrolloitu, mikä saattaa vääristää tuloksia.
Kuitenkaan tutkimuksissa, joissa urheilun lisäksi myös dieetti on kontrolloitu, ei CLAlla ole ollut vastaavaa vaikutusta.

Jätä kommentti